Pakistan-Indonesia

Wikipedia Minangkabau - Lubuak aka tapian ilimu
Urang Pakistan-Indonesia
ઇન્ડોનેશિયામાં પાકિસ્તાની
انڈونیشیا میں پاکستانی
پاڪستاني انڊونيشيا ۾
ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ
پاکستان په اندونیزیا کې
باكستاني في اندونيسيا
Jumlah populasi

40.000-45.000.000

Kawasan bapopulasi cukuik banyak
Medan, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya
Bahaso
Terutama: GujaratiIndonesia
Juga: UrduSindhiPunjabiPashtunArabbahasa daerah lainnya di Indonesia
Agamo
Islam
Kalompok etnik takaik
India-IndonesiaBangsa AryaOrang PunjabiOrang GujaratiOrang Sindhi

Urang Pakistan-Indonesia atau Pakistani-Indonesia (Gujarati: ઇન્ડોનેશિયામાં પાકિસ્તાની; Urdu: انڈونیشیا میں پاکستانی) adolah panduduak Indonesia nan punyo keturunan etnis Pakistan nan marantau di Indonesia dan/atau etnis Pakistan asli nan alah babini jo padusi pribumi Indonesia sahinggo punyo keturunan Pakistan-Indonesia. Etnis ko babeda jo etnis India-Indonesia. Urang Pakistan-Indonesia biasonyo tanamo jo sebutan Khoja, Koja, Kujo, dan Tambol.[1] Urang koja umumnyo barasa dari daerah Cutch, Kathiawar, dan Gujarat, India nan baagama Islam tapi awak labiah piliah Pakistan dari India karano faktor agamo.[2] Inyo barasa dari kasta Ksatria Awalnyo bangsa Pakistan pai ka Indonesia untuak tujuan badagang dan manyebarkan agamo Islam, tapi lamo-lamo malah betah dan mamiliah tingga dan bakeluarga di Indonesia. Pas jaman panjajahan Balando, inyo dianggap sabagai bangso Moor basamo jo urang Arab-Indonesia dan urang India-Indonesia. Tapi sarupo kaum etnis Tionghoa, Arab, dan India, indak saketek kaum Pakistan-Indonesia nan manolong kamardikaan Indonesia.[1]

Sijarah kadatangan[suntiang | suntiang sumber]

  • Abaik ka-11

Masoko adolah maso kadatangan para datuak dari Walisongo nan dipelopori dek kaluarga gadang Syekh Jamaluddin Akbar dari Gujarat, Inyo basamo anak-anaknyo bajalan jauah ka sadolah pelosok Asia Tenggara sampai Nusantara jo strategi utamo manyabaran Islam malalui panikahan jo panduduak satampek, utamonyo dari kalangan istana-istana Hindu.[3]

  • Taun 1880-an

Pado taun 1877 palabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara mulai dibangun sacaro modern, salain itu KPM (Koninklijke Paketvaart Maatschappij), sabuah parusahaan palayaran Balando dioperasian taun 1888 jo rute Eropa-Hindia Balando, sahinggo mambuek mungkin urang-urang dari India, Pakistan, Arab Yaman atau Arab Mesir, malakuan migrasi ka Nusantara sacaro barangsua-angsua mulai tahun 1870 sampai salasai tahun 1888. Gelombang tibo suku Pakistan jo babondong-bondong ka Nusantara sekitar tahun 1880-an. Indak sarupo Syeh Jamaluddin Akbar jo strategi manyebarkan agamo Islam jo mambaluahi panduduak lokal, pado Abaik ko strategi manyebarkan Islam sambia badagang di Nusantara. Kaum pandatang ko indak banyak mangarajoan kawin campua jo panduduak pribumi-Nusantara, tapi sabagian juo mangarajoan kawin campua jo panduduak pribumi-Nusantara.[3]

Pakambangan di Indonesia[suntiang | suntiang sumber]

Komunitas warga Pakistan-Indonesia kabanyakan barmukim di kota Semarang Jawa Tengah. Pado awalnyo takonsentrasi di kawasan pekerja, namun kini tasebar juo di kawasan sekitar Jl. Mt. Haryono (Mataram) bagian utara kota Semarang, yaitu di Jeruk Kingkit, Bonarum, Wotprau, Suburan, Pandean, Progo, Pemali, dan Pesanggrahan.[4] Kini ko etnis Koja alah banyak nan manyebar ka daerah lain di Indonesia contohnyo Jakarta, Solo, Surabaya, Kalimantan bahkan sampai Papua. Inyo punyo tradisi surang satiok Lebaran, hari-hari gadang Islam, dan pernikahan. Dek tibo etnis Pakistan-Indonesia pado awalnyo sabagai padagang, mako inyo manarusuih karajo dan kaahliannyo tu untuak badagang sampai kini. Perdagangan nan inyo luliah adalah di bidang optik, konveksi (kain), arloji, elektro, dan rempah-rempah. Hal ko bisa ditamui di daerah sekitar jalan MT.[4] Haryono dan Kawasan Perdagangan Johar. Perdagangan tu urang tu mandapekan sacaro turun-temurun ka anak-anaknyo, hal ko batujuan supayo usaho nan inyo punyo tatap bajalan.[3][4]

Budaya Pakistan-Indonesia[suntiang | suntiang sumber]

Sistem Karabaik[suntiang | suntiang sumber]

Pola Pakawinan[suntiang | suntiang sumber]

Dulu, urang-urang Koja nan ado di daerah Semarang pas masih ado keturunan asli atau pendatang Pakistan nan katiko manota di daerah persinggahan mangarajoan parkawinan jo urang nan masih samo keturunan Pakistan juo.[5] Hal ko disababkan urang-urang Koja ko sangaik menghargai nilai-nilai kaluarga tradisional nan sangaik kuek. Maka dari itu, kabanyakan urang koja jaman dulu banyak nan dijodohkan dek urang nan dituakan jo persetujuan dari mambalua lakian dan mambalua padusi. Tapi pado pangambangan nan kini ko, masyarakaik Koja alah ado nan mangarajoan parkawinan campuran jo urang-urang di lua urang Koja.[6]

Pola Menetap[suntiang | suntiang sumber]

Pola manotap nan dikarajoan dek urang Koja di daerah Pekojan dan sekitarnyo adolah patrilokal, di mano kehidupan siap baoa, bini labiah piliah untuak tingga di dalam lingkungan laki.[5] Ado pola nan alah manjadi tradisi untuak masyarakaik Koja siap baabiah surang bini ikuik laki. Anggapan laki alah manjadi kapala kaluarga dan masyarakaik Koja di daerah tu mamandang bahwa laki adolah imam atau pamimpin nan harus ditutuik dek bininyo.[5]

Dialek[suntiang | suntiang sumber]

Masyarakaik Koja nan barmukim di Semarang dulunyo manggunoan dialek-dialek India atau Pakistan dalam mangumpuakan. Tapi sairing bajalannyo waktu, sampai generasi ka limo ko alah indak manggunoan dialek-dialek India atau Pakistan, inyo tainfluen jo bahaso Arab misalnyo mauduak apak jo ibu jo sebutan 'abah' dan 'umi'. Di siko walaupun dalam kesaharian nyo alah indak manggunoan bahaso India atau Pakistan tapi mereka masih melestarikannyo jo caro pas mereka batamu sanak kaluarga awak, mereka masih manggunoan bahaso Pakistan sabagai alat komunikasi awak. Pas urang-urang ko mangumpuakan jo kaluarga dakek jo bahaso Pakistan masih acok dipakai misalnyo nala yang makna lamak, paitan yang makna pai dan soru yang makna makan. Kamus Bahasa Dialek Khoja: Lamak (Nala), Indak Lamak (Nalailik), Kecil (Korcil), Banyak/Baik (Meto), Buang aia gadang (Maedan), Buang aia ketek (Maedan Tani), Habis (Pocuk) Uang (Sali), Hutang (Kardan), Makan (Soru), Tidur (Tonggre), Buangan/Menipu (Arsi), Nasi (Pesgi), Lapar (Pesgi), Urang (Per), Melihat (Pakeran), karajo (Suhul), Maha (Micem), Murah (Malio), Gila/Edan (Paiti), Pergi (Paetan), Nikah (Zuat), Anak (Pole), dll.[1]

Tradisi[suntiang | suntiang sumber]

Tradisi yang masih malakeh hingo kini bagi Urang Pakistan- Indonesia adolah:

Malam pacar[suntiang | suntiang sumber]

Malam pacar adolah malam nan dikarajoan dek kaluarga dari mambawai putri, sabalun malakuan akad nikah. Malam itu biasonyo diisi jo mahias tangan mamanggia putri jo manggunoan hena (kutek pacar). Setelah acara tu salasai dilanjuikan jo tari-tarian oleh padusi-padusi nan marupokan kawan dari mambaluaan padusi. Tari ko punyo makna kalau mambaluaan padusi bahgia ka capek malapeh maso surangnyo, tarian tu dikarajoan di kamar mambaluaan padusi dan nan ado di dalam kamar tu hanyo para padusi se, sadangkan laki-lakinyo ado di lua rumah. Malam pacar juo dikawanan jo acara pembacaan doa-doa islam dan pangajian nan diilangsung dipimpin dek surang pamuka agamo. Sasudah acara malam pacar salasai dilanjuikan jo acara ijab nan hanyo dihadiri dek kaluarga mampabini laki-laki dan para kaum laki-laki nan marupokan kawan dari mampabini laki-laki sampai acara ijab salasai sambia padusi sadang di kamar.[1]

Khitanan Massal[suntiang | suntiang sumber]

Acara khitanan ko dikarajoan rutin sataun sakali, acara ko marupokan warisan dari turun-tunjuang pakistan sahinggo warga koja nan barado di Pekojan Semarang malestarikan budaya ko satiok bulan Maulid.[1]

Lebaran[suntiang | suntiang sumber]

Masyarakaik Koja nan barado di lua daerah Pekojan, Semarang, satiok Lebaran manyempatan pulang ka kampuang halaman, Pekojan, untuak malakuan sonjo (silaturahmi). Lebaran di Kampung Pekojan, dan tu malam dilanjutkan sonjo (silaturahmi) Lebaran ka Wotprau, Jerukkingkit, Suburan, Pandean, Progo, Pemali nan marupokan juo daerah basa katurunan Pekojan. Dalam pajalanannyo, di akhir tahun 2019 para generasi katurunan Khoja di Semarang manubuek Komunitas Budaya Khoja Semarang (Khojas) dipimpin Muhammad Sholeh Emde (Ketua Umum) basekretariat di Jalan MT Haryono Kp Wotprau No 7 Semarang. Tujuan bakirian komunitas Khojas untuak malestarikan budaya Khoja, nan marupokan paduan budaya Gujarat-Indonesia (Semarangan). Salah ciek nan dipartahankan sampai kini adolah Adat padusi Semarangan untuak warga Pekojan. Adat Pangantin Semarangan banyak dipangarugi budaya Khoja , nampak nampak di pakaiannyo nan mamakai Kurta (mirip Jubah) jo topi Turban (mirip Sorban). Pangantinyo Semarangan indak mamasan kariang, tapi padang ala Gujarat (bukan samurai). Pas hari raya, makanan khas Khoja nan manjadi sugatan nan takenal adolah: Dadar Saos, Tar Nanas dan Coklat Piring (dipanggang di ateh dan sagadang piriang), katan Punar, katan Enten-enten, Sagon, Pis Tuban, Bolu Lapis 50 talua, dll.[1]

Tokoh Khoja di Semarang[suntiang | suntiang sumber]

Ahmad Rafiq atau takenal A Rafiq adolah kalahiran Kp Wotprau Semarang, katurunan Khoja.[7] Dari ketek hinggo gadang A Rafiq iduik di kawasan Pekojan, tamasuak sikolah di Mahad Islam dan aktif di Masjid Jami pekojan, Jalan Tolongan Semarang. Di Kampung Wotprau A Rafiq tagabung dalam parkumpuahan Orkes Melayu (OM) Sinar Mutiara pimpin Arief Fadilah (kakek M Sholeh Emde) pado tahun 1960an.[7] Jebolan OM Sinar Mutiara Muda ko kamudian bergabung di OM Sinar Kemala Surabaya pimpinan A Kadir, sabalun akhirnyo tanar sabagai panyanyi Melayu dan aktor di Jakarta.[7] Anas Salim takenal sabagai sesepuah Persatuan Artis Film Indonesia Semarang. Pas tahun 1970an sampai 1980an Anas Salim takenal sabagai pamain teater dan aktor. Peran nan acok dilakonkan sabagai ulama dalam film-film horor..[3]

Lihat pula[suntiang | suntiang sumber]

Etnis peranakan lain

Rujuakan[suntiang | suntiang sumber]

  1. a b c d e f "Pakistan - Misi". ICW (dalam bahasa Indonesia). Diakses tanggal 2023-01-28. 
  2. "Mengenal Sejarah Pekojan, Kampung India dan Pakistan di Semarang | Energi Bangsa". energibangsa.id. Diakses tanggal 2023-01-28. 
  3. a b c d "archive copy". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-01-28. Diakses tanggal 2023-01-28. 
  4. a b c Suprapti, Mc (1992-01-01) (dalam bahaso id). Pola Pemukiman Perkampungan di Kota Besar Semarang (Kasus di Kampung Petolongan Kelurahan Taman Winangun). Direktorat Jenderal Kebudayaan. https://books.google.com/books?id=LFrDCgAAQBAJ&newbks=0&printsec=frontcover&pg=PA48&dq=orang+koja+di+indonesia&hl=id. 
  5. a b c Saidi, Ridwan (2018-12-31) (dalam bahaso id). Kronologi Kedatangan Islam di Indonesia. Chamal Hamid. ISBN 978-602-51335-1-0. https://books.google.com/books?id=NNyBDwAAQBAJ&newbks=0&printsec=frontcover&pg=PA34&dq=orang+koja+di+indonesia&hl=id. 
  6. "archive copy". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-06-20. Diakses tanggal 2023-01-28. 
  7. a b c Usmani, Ahmad Rofi (2022-01-10) (dalam bahaso cs). Ensiklopedia Tokoh Muslim. Mizan Publishing. ISBN 978-602-441-264-7. https://books.google.com/books?id=4mRYEAAAQBAJ&newbks=0&printsec=frontcover&pg=PT733&dq=Tokoh+Koja+Semarang&hl=id.