Ahmad Dahlan

Wikipedia Minangkabau - Lubuak aka tapian ilimu
Kiai Haji Ahmad Dahlan
Lahia1 Agustus 1868
Maningga23 Februari 1923 (umua 54)
Yogyakarta
Dikana dekPandiri Muhammadiyah
jo Pahlawan Nasional
KantuaKatua Umum Muhammadiyah
PandahuluIndak ado, jabatan baru
PanaruihK.H. Ibrahim
Pasangan(Almh.) Hj. Siti Walidah
AnakDjohanah
Siradj Dahlan
Siti Busyro
Irfan Dahlan
Siti Aisya
Siti Zaharah
Dandanah

Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis (lahia di Yogyakarta, 1 Agustus 1868 – maningga di Yogyakarta, 23 Februari 1923 pado umua 54 taun) adolah saurang Pahlawan Nasional Indonesia nan marupoan pandiri Muhammadiyah. Inyo adolah putra kaampek dari tujuah badunsanak dari kaluarga K.H. Abu Bakar. KH Abu Bakar adolah saurang ulama jo katib takamuko di Musajik Besar Kasultanan Yogyakarta pado maso itu, dan amak dari K.H. Ahmad Dahlan adolah puteri dari H. Ibrahim nan juo manjabat pangulu Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat pado maso itu.

Latar balakang kaluarga jo pandidikan[suntiang | suntiang sumber]

Namo kaciak K.H. Ahmad Dahlan adolah Muhammad Darwisy. Inyo marupoan anak kaampek dari tujuah urang badunsanak nan kasado saudaranyo padusi, kacuali adiak bunsunyo. Inyo tamasuak katurunan nan kaduo baleh dari Maulana Malik Ibrahim, salah saurangnan takamuko di antaro Walisongo, yaitu palopor panyebaran agamo Islam di Jawa.[1] Silsilahnyo tasabuik iolah Maulana Malik Ibrahim, Maulana Ishaq, Maulana 'Ainul Yaqin, Maulana Muhammad Fadlullah (Sunan Prapen), Maulana Sulaiman Ki Ageng Gribig (Djatinom), Demang Djurung Djuru Sapisan, Demang Djurung Djuru Kapindo, kiai Ilyas, kiai Murtadla, KH. Muhammad Sulaiman, K.H. Abu Bakar, jo Muhammad Darwisy (Ahmad Dahlan).[2]

Pado umua 15 tahun, inyo pai haji jo tingga di Makah salamo limo taun. Pado pariode ini, Ahmad Dahlan mulai bainteraksi jo pamikiran-pamikiran pambaharu dalam Islam, mode Muhammad Abduh, Al-Afghani, Rasyid Ridha jo Ibnu Taimiyah. Katiko pulang baliak ke kampuangnyo taun 1888, inyo baganti namo manjadi Ahmad Dahlan.

Pado taun 1903, inyo batolak baliak ka Mekah jo manetap selamo duo taun. Pada maso iko, inyo sempat baguru kapado Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi nan juo guru dari peadiri NU, KH. Hasyim Asyari. Pado tahun 1912, inyo mandirian Muhammadiyah di kampuang Kauman, Yogyakarta.

Sapulang dari Makah, inyo manikah jo Siti Walidah, sapupunyo surang, anak kiai Pangulu Haji Fadhil, nan isuak dikenal jo Nyai Ahmad Dahlan, saurang Pahlawan Nasional jo pendiri Aisyiyah. Dari pakawinannyo jo Siti Walidah, KH. Ahmad Dahlan mandapek anam orang anak yaitu Djohanah, Siradj Dahlan, Siti Busyro, Irfan Dahlan, Siti Aisyah, Siti Zaharah.[1] Di sampiang itu K.H. Ahmad Dahlan pernah pulo manikahi Nyai Abdullah, jando H. Abdullah. Inyo pernah juo manikahi Nyai Rum, adiak kiai Munawwir Krapyak. K.H. Ahmad Dahlan juo mampunyoi putra dari pakawinannyo jo Nyai Aisyah (adiak Adjengan Penghulu) Cianjur nan banamo Dandanah. Inyo pernah pulo manikah jo Nyai Yasin Pakualaman Yogyakarta.[3] [4]

KH. Ahmad Dahlan maningga pado taun 1923 jo dimakaman di pamakaman Karangkajen, Yogyakarta.[5][6]

Rujuakan[suntiang | suntiang sumber]

 1. a b Kutojo dan Safwan, 1991
 2. Yunus Salam, 1968: 6
 3. Yunus Salam, 1968: 9
 4. Wahyudi, Jarot (2002). Burhanuddin, Jajat. ed. Nyai Ahmad Dahlan: Penggerak Perempuan Muhammadiyah. Ulama Perempuan Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. pp. 39–67. ISBN 978-979-686-644-1. 
 5. Syoedja', Muhammad (1993). Cerita Tentang Kiyai Haji Ahmad Dahlan Catatan Haji Muhammad Syoedja'. Jakarta: Rhineka Cipta. 
 6. Sartono. "KH. A Dahlan, Wong Agung Dengan Makam Sederhana". Diakses tanggal 1 February 2015. 

Daftar pustaka[suntiang | suntiang sumber]

Buku

 • Anshoriy, Muhammad Nasruddin (2010). Matahari Pembaruan: Rekam Jejak K.H. Ahmad Dahlan. Yogyakarta: Jogja Bangkit Publisher. 
 • Arifin, MT (1990). Muhammadiyah Potret yang Berubah. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah. 
 • Baha'uddin, dkk (2010). Aisyiyah dan Sejarah Pergerakan Perempuan Indonesia: Sebuah Tinjauan Awal. Yogyakarta: Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. 
 • Benda, Harry J. (1985). Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang. Jakarta: Pustaka Jaya. 
 • Butar-Butar, Arwin Juli Rakhmadi (2017). Mengenal Karya-Karya Ilmu Falak Nusantara: Transmisi, Anotasi, Biografi. Yogyakarta: LKIS. 
 • Darban, Ahmad Adaby (2000). Sejarah Kauman: Menguak Identitas Kampung Muhammadiyah. Yogyakarta: Tarawang. 
 • Dzuhayatin, Siti Ruhaini (2015). Rezim Gender Muhammadiyah: Kontestasi Gender, Identitas, dan Eksistensi. Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 
 • Hamzah, Slamet, dkk (2007). Masjid Bersejarah Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta: Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 
 • Hidayat, Irin, dkk (2013). Belajar dari Abah: Mengenang Seorang Bapak, Guru, Dai, dan Sejarawan Muslim Ahmad Adaby Darban. Yogyakarta: Pro-U Media. 
 • Ismail, Ibnu Qoyim (1997). Kiai Penghulu Jawa; Peranannya di Masa Kolonial. Jakarta: Gema Insani Press. 
 • Lembaga Pustaka dan Informasi PP. Muhammadiyah (2010). 1 Abad Muhammadiyah: Gagasan Pembaruan Sosial-Keagamaan. Jakarta: Penerbit Kompas. 
 • Mulkhan, Abdul Munir (1990). Warisan Intelektual K.H. Ahmad Dahlan dan Amal Muhammadiyah. Yogyakarta: Percetakan Persatuan. 
 • Nakamura, Mitsuo (1983). Bulan Sabit Muncul dari Balik Pohon Beringin: Studi Tentang Pergerakan Muhammadiyah di Kotagede Yogyakarta. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 
 • Noer, Deliar (1988). Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942. Jakarta: LP3ES. 
 • Pijper, Guillaume Frédéric (1984). Beberapa Studi Tentang Sejarah Islam di Indonesia 1900-1950. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 
 • Ramdhon, Akhmad (2011). Pudarnya Kauman: Studi Perubahan Sosial Masyarakat Islam-Tradisional. Yogyakarta: Elmatera. 
 • Ricklefs, Merle Calvin (2006). Mystic Synthesis in Java: A History of Islamization from the Fourteenth to the Early Nineteenth Centuries (Signature Books Series). Cambridge: Norwalk East Bridge Books. 
 • Setyowati, Hajar Nur; Mu'arif (2014). Srikandi-Srikandi Aisyiyah. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah. 
 • Soeratno, Siti Chamamah, dkk (2009). Muhammadiyah Sebagai Gerakan Seni dan Budaya: Suatu Warisan Intelektual yang Terlupakan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 
 • Sudja (1989). Muhammadiyah dan Pendirinya. Yogyakarta: PP. Muhammadiyah Majelis Pustaka. 
 • Suratmin (1990). Nyai Ahmad Dahlan Pahlawan Nasional: Amal dan Perjuangannya. Yogyakarta: PP. Aisyiyah Seksi Khusus Penerbitan dan Publikasi. 
 • Widyastuti (2010). Sisi Lain Seorang Ahmad Dahlan. Yogyakarta: Yayasan K.H. Ahmad Dahlan. 

Jurnal

Lainnya

 • Basral, Akmal Nasery (2010). Sang Pencerah: Novelisasi Kehidupan K.H. Ahmad Dahlan dan Perjuangannya Mendirikan Muhammadiyah. Bandung: Mizan Pustaka. ISBN 978-797-4335-96-3.