Lompat ke isi

Adaik Minangkabau

Wikipedia Minangkabau - Lubuak aka tapian ilimu

Adaik Minangkabau pado dasanyo samo takah adaik lain nan mampunyoi aturan-aturan tatantu dalam kahidupan bamasyarakaik, nan mambedaannyo adolah kakhasan dari sistem adaik itu surang. Nan mambedaan adaik Minangkabau jo nan lainnyo adolah sistem katurunannyo, karano masyarakaik Minangkabau punyo sistem katurunan manuruik garih katurunan ibu. Kaunikan nan lainnyo adolah adaik Minangkabau marato dipakai baiak masyarakaik bawah ataupun masyarakaik ateh. Satiok urang tarikek jo talibaik jo adaik, hampia sadoalah laki-laki di Minangkabau mampunyoi gala adaik salain itu hubuangan kakarabatan diatua pulo dalam adaik. Ado papatah Minangkabau nan mangatokan hiduik dikanduang adaik nan aratinyo satiok kahidupan di Minangkabau diatua dek adaik.

Adaik Nan Ampek[suntiang | suntiang sumber]

Adaik Nan Sabana Adaik[suntiang | suntiang sumber]

Marupoan adaik nan paliang stabil jo umum nan balaku bukan hanyo di wilayah Minangkabau sajo malainkan di saluruah alam semesta. Karano adaik nan sabana adaik ko merupoan katantuan alam nan indak pernah barubah dimano pun jo dalam kaadoan apopun. Alah disapakati pulo adaik nan sabana adaik iko marupoan Sunnatullah jo Hukum Allah nan tatuang dalam Al-quran. Maambiak ajaran Alam Takambang Jadi Guru adaik iko dapek sasuai jo parubahan zaman dan manjago kalangsuangan budayo Minangkabau di tangah budayo asiang nan masuak dalam era global kini ko. Di dalam ungkapan adaik Minangkabau adaik nan sabana adaik iko adolah adaik nan indak lakang dek paneh, indak lapuak dek hujan, diasak indak layua, dibubuik indak mati; atau adaik babuhua mati. Adaik iko marupoan kalaziman dari katantuan Allah sahinggo indak batantangan jo ajaran Islam. Adaik nan sabana adaik manampati kaduduak-an tatinggi dari ampek jenis adaik di Minangkabau. Bafungsi sabagai landasan utamo dari norma, hukum, jo aturan-aturan masyarakaik Minangkabau. Sadoalah hukum adaik, ketentuan adaik, norma kemasyarakatan, jo paraturan-paraturan nan berlaku di Minangkabau basumber dari adaik nan sabana adaik. [1]

Adaik Nan Diadaikkan[suntiang | suntiang sumber]

Adaik nan diadaikkan adolah adaik nan dibuek, dirancang, jo disusun dek niniak muyang urang Minangkabau untuak balakuan dalam kahidupan sahari-hari. Aturan nan barupo adaik nan diadaikkan disampai-an dalam patatah jo patitiah, mamangan, pantun, sarato ungkapan bahaso nan khas. Urang Minangkabau mamparcayoi duo urang tokoh sabagai parancang, nan marancanokan, jo panyusun adaik nan diadaikkan, iyolah Datuak Parpatiah Nan Sabatang jo Datuak Katumangguangan. Inti dari adaik nan diadaikkan nan dirancang dek Datuak Parpatiah Nan Sabatang iyolah demokrasi, badaulat kepado rakyat, jo mautamoan musyawarah untuak mufakaik. Sadangkan adaik nan disusun Datuak Katumangguangan intinyo malaksanokan pamarintahan nan badaulat ka ateh, otokrasi dan indak sawanang-wanang. Sapinteh, keduo konsep adaik itu balawanan. Namun dalam palaksanoannyo kaduo konsep itu batamu, mambaua, jo saliang mangisi. Gabungan kaduanya malahia-an demokrasi nan khas di Minangkabau nan diungkap-an dalam papatah barikuik bajanjang naiak, batanggo turun, naiak dari janjang nan di bawah, turun dari tanggo nan di ateh,titiak dari langik, tabasuik dari bumi.

Adaik Nan Taradaik[suntiang | suntiang sumber]

Adaik nan taradaik adolah katantuan adaik nan disusun di nagari untuak malaksanokan adaik nan sabana adaik jo adaik nan diadaikkan sasuai samo kaadoan jo kabutuhan nagarinyo. Adaik iko disusun dek tokoh jo pamuko masyarakaaik nagari malalui musyawarah jo mufakaik. Dari pangartian itu lahialah istilah adaik salingkuang nagari. Adaik nan taradaik disebaik jo adaik babuhua santak, artinyo dapek diperbaiki, diubah, jo diganti. Fungsi utamonyo sabagai paraturan palaksanoan dari adaik Minangkabau. Contoh panarapannyo antaro lain dalam upacaro batagak pangulu, turun mandi, sunat rasul, ko perkawinan.[2]

Adaik Istiadaik[suntiang | suntiang sumber]

Adaik istiadaik marupokan aturan adaik nan dibuek dari mufakaik niniak mamak dalam suatu nagari. Paraturan iko manampuang sagalo kamauan anak nagari nan sasuai manuruik alua jo patuik, patuik jo mungkin. Aspirasi nan disalua-an ka dalam adaik istiadaik iyolah aspirasi nan sasuai samo adaik jo limbago, manuruik barih jo balabeh, manuruik ukuran cupak jo gantang, manuruik alua jo patuik. Ado duo proses tabantuaknyo adaik istiadaik. Partamo, manuruik usua dari anak nagari, anak kemenakan, jo masyarakaik satampek. Kaduo, manuruik fenomena atau gajalo nan tumbuah jo bakambang di dalam masyarakat. Ini diungkapkan dalam kato pusako tumbuah bak padi digaro, tumbuah bak bijo disiang, Elok dipakai, buruak dibuang, elok dipakai jo mufakat, buruak dibuang jo rundiangan.

Sistem Adaik Minangkabau[suntiang | suntiang sumber]

Samanjak zaman Karajaan Pagaruyuang, ado tigo sistem adaik nan dianuik dek urang Minang iyolah :

  1. Sistem Kalarehan Koto Piliang
  2. Sistem Kalarehan Bodi Caniago
  3. Sistem Kalarehan Panjang

Dalam pola pawarisan adaik jo harato, suku Minang manganuik pola matrilineal nan balainan bana jo mayoritas masyarakaik dunia ko nan manganuik pola patrilineal. Tadapek kontradiksi antaro pola matrilineal jo pola pawarisan nan diajaan dek agamo Islam nan manjadi agamo sabagian gadang urang Minang. Dek sabab tu lah dalam pola pawarisan suku Minang, dikenal harato pusako tinggi jo harato pusako randah. Harato pusako tinggi marupoan harato turun-temurun nan diwarisan badasarkan garih katurunan amak, sadangkan harato pusako randah marupoan harato nan dicari nan diwarisan sacaro faraidh badasarkan hukum Islam.

Sistem Kalarehan Koto Piliang[suntiang | suntiang sumber]

Sistem adaik ko marupoan gagasan adaik nan digarisan dek Datuak Katumangguangan. Ciri nan manonjol dari adaik Koto Piliang adolah otokrasi atau kapamimpinan manuruik garih katurunan nan dalam istilah adaik disabuik sabagai "manetes dari langik, batangga naik, bajanjang turun." Sistem adaik ko banyak dianuik dek suku Minang di daerah Tanah Datar sekitarnyo. Ciri-ciri rumah gadangnyo adolah balantai jo katinggian nan batingkek-tingkek.

Sistem Kalarehan Bodi Caniago[suntiang | suntiang sumber]

Sistem adaik ko marupoan gagasan adaik nan digarisan dek Datuak Parpatiah Nan Sabatang. Sistem adaiknyo marupoan antitesis tahadok sistem adaik Koto Piliang nan manganuik demokrasi nan dalam istilah adaik disabuik "nan tabasik dari bumi, duduak samo randah, tagak samo tinggi." Sistem adaik ko banyak dianuik suku Minang di daerah Lima Puluh Kota. Cirinyo tampak pado lantai rumah gadangnyo nan rato.

Sistem Kalarehan Panjang[suntiang | suntiang sumber]

Sistem ko digagas dek adiak laki-laki dari duo tokoh di ateh nan banamo Mambang Sutan Datuak Suri Dirajo nan Bamego-mego. Dalam adaiknyo dipantangan panikahan dalam nagari nan samo. Sistem ko banyak dianuik dek luhak Agam dan sakitarannyo.

Namun dewasa ko sadoalah sistem adaik nan di ateh alah diterapkan sacaro bersamaan dan indak dikotomis lai.

Caliak pulo[suntiang | suntiang sumber]

Rujuakan[suntiang | suntiang sumber]

  1. "Adat di Minangkabau" Archived 2013-09-13 di Wayback Machine., Unit Kesenian Minangkabau ITB
  2. "Adat Istiadat Minangkabau" Archived 2013-01-01 di Wayback Machine.. 2011. Wikia