Lompat ke isi

Surah Al-Ikhlas

Wikipedia Minangkabau - Lubuak aka tapian ilimu
Al-Ikhlas
الإخلاص

Arabic text


Informasi
Arati Mamurnikan Kaasoan Allah
Namo lain Qul Huwallah, Nisbatur Rabbi[1], at-Tafrid[2], at-Tajrid[2], al-Wilayah[2], al-Ma'arifah[2], al-Jamal[2], Qasyqasy[2], al-Mudzakkirah[2], as-Shamad[2], al-Amin[2]
Klasifikasi Makkiyah
Surah ka 112
Juz Juz 30
Statistik
Jumlah ruku' 1 ruku'
Jumlah ayat 4 ayat
Kalligrafi Surah al-Ikhlas naskah Maghribi tulisan abad ke-18

Surah Al-Ikhlas (Arab:الإخلاص, "Mamurnikan Kaasoan Allah") adolah surah ka-112 dalam al-Qur'an. Surah iko tagolong surah Makkiyah, tadiri dari 4 ayat jo pokok isinyo adolah managehkan kaasoan Allah sambari manolak sagalo bantuak panyakutuan tahadok-Nyo. Kalimaik inti dari surah iko, "Allahu ahad, Allahus shamad" (Allah Maha Aso, Allah tampek bagantuang), acok mancogok dalam pitih dinar ameh pado zaman Kakhalifahan dahulu. Sahinggo, kadang kalo kalimaik iko dianggap sabagai slogan nagara Khilafah Islamiyah, basamo jo duo kalimaik Syahadat.

Asbabun Nuzul[suntiang | suntiang sumber]

Ado babarapo hadits nan manjalehan Asbabun Nuzul surah iko nan mano saluruahnyo mangacu pado inti nan samo iyolah jawaban ateh pamintaan panggambaran sifaik-sifaik Allah dimano Allah itu Aso (Al-Ikhlas:1), sagalo sasuatu bagantuang pado-Nyo (Al-Ikhlas:2), indak baranak jo diparanakkan (Al-Ikhlas:3), jo indak ado nan sataro jo Nyo (Al-Ikhlas:4).

Dicaliak dari paristiwa paliang partamo, Abdullah bin Mas'ud mariwayaikan baso sakalompok Bani Quraisy pernah maminta Nabi Muhammad untuak manjalehan leluhur Allah jo kamudian turun surah iko. Riwayaik lain basumber dari Ubay bin Ka'ab jo Jarir bin Abdillah nan manyabuikkan baso kaum Musyrikin bakato kapado Nabi Muhammad, "Jalehan kapado kami sipaik-sipaik Tuhanmu." Kamudian turun surah iko untuak manjalehan pamintaan itu.[3] Dalam hadits iko, hadits nan basumber dari Jarir bin Abdullah dijadikan dalil baso surah iko Makkiyah. Salain itu dari Ibnu Abbas jo Sa'id bin Jubair manyabuikan baso kaum Yahudi nan diantaronyo Kab bin Ashraf jo Huyayy bin Akhtab datang manamui Nabi jo batanyo hal nan samo jo hadits partamo, kamudian turun surah iko.[4] Dalam hadits iko Sa'id bin Jubair managehkan baso surah iko tamasuak Madaniyah. Dan juo riwayaik Qatadah manyabuikan Nabi Muhammad didatangi kaum Ahzab (Persekutuan antaro kaum Bani Quraisy, Yahudi Madinah, Bani Ghatafan dari Thaif jo Munafiqin Madinah sarato babarapo suku sakaliliang Makkah) nan juo mananyokan gambaran Allah jo diikuikan jo turunnyo surah iko.

Karano adonyo babagai sumber nan babedo, status surah iko Makkiyah atau Madaniyah masih dipatanyokan jo saolah-olah sumber-sumbernyo tampak kontradiksi satu-samo lain. Manuruik Abul A'la Maududi, dari hadits-hadits nan mariwayaikannyo, dicaliak dari paristiwa nan paliang awa tajadi, surah iko tamasuak Makkiyah. Paristiwa nan partamo tajadi iyolah pado periode awal Islam di Mekkah iyolah katiko Bani Quraisy mananyokan leluhur Allah. Kamudian paristiwa barikuiknyo tajadi di Madinah dimano urang Nasrani atau urang Arab lain mananyokan gambaran Allah jo kamudian turun surah iko. Manuruik Madudi, sumber-sumber nan balainan tasabuik manujuakan baso surah itu diturunkan barulang-ulang. Jikok di suatu tampek ado Nabi Muhammad jo ado nan maajukan patanyoan nan samo jo paristiwa sabalunnyo, mako ayat atau surah nan samo ka diwahyukan baliak untuak manjawek patanyoan tasabuik. Salain itu, bukti baso surah iko Makkiyah adolah katiko Bilal bin Rabah disiksa induak samangnyo Umayyah bin Khalaf sasudah mamaluak Islam. Katu disiksa inyo manyeru, "Allahu Ahad, Allahu Ahad!!" (Allah Nan Maha Aso, Allah Nan Maha Aso!!). Paristiwa iko tajadi di Makkah dalam periode awal Islam sahinggo manunjuakan baso surah iko pernah diturunkan sabalunnyo jo Bilal tainspirasi ayat surah iko.[5]

Pandapaik lain iyolah manuruik as-Suyuthi. Manuruiknyo kato "al-Musyrikin" dalam hadits nan basumber dari Ubay bin Ka'ab tatuju pado Musyrikin dari kaum Ahzab, sahinggo mangindikasikan baso surah iko Madaniyyah sasuai jo hadits Ibnu Abbas. Jo co baitu manuruiknya indak ado patantangan antaro duo hadits tasabuik jikok surah iko Madaniyah. Katarangan iko dipakuek juo dek riwayaik Abus Syaikh di dalam Kitab al-Adhamah dari Aban nan basumber dari Anas nan mariwayaikan baso Yahudi Khaibar datang manamui Nabi jo bakato, "Hai Abal Qasim! Allah manjadikan malaikaik dari cahayo hijab, Adam dari tanah hitam, Iblis dari api nan manjulang, langik dari asok, jo bumi dari buih aie. Cubolah tarangkan kapado kami tantang Tuhan Angku." Nabi indak manjawek hinggo kamudian Jibril mambaok wahyu surah iko untuak manjawek pamintaan Yahudi Khaibar.[6]

Kautamoan[suntiang | suntiang sumber]

Dalam kisah-kisah Islam[suntiang | suntiang sumber]

Dalam babarapo hadits dikatokan baso Nabi Muhammad pernah basabda baso pahalo mambaco sakali surah Al-Ikhlas samo jo mambaco sapatigo Al-Qur'an sahinggo mambaco 3 kali surah iko samo jo mangkhatam Al-Qur'an. Kisah takaik hadits itu tarekam dalam babarapo kisah. Umpamonyo kisah katiko Nabi batanyo pado sahabaiknyo untuak mangkhatam Al-Qur'an dalam samalam. Umar manganggap mustahil hal itu, namun baitu Ali manyanggupinyo. Umar kamudian manganggap Ali balun mangarati mukasuik Nabi karano masih mudo. Ali kamudian mambaco surah Al-Ikhlas sabanyak 3 kali jo Nabi Muhammad mambatuakan itu. Dalam hadits-hadits takaik hal iko, kautamoan surah Al-Ikhlas amaik baparan dalam Al-Qur'an sahinggo sakali mambaconyo samo jo mambaco sapatigo Al-Qur'an.

Riwayaik Anas bin Malik juo marekam kisah bakaikan surah Al-Ikhlas iyolah dimano 70.000 malaikaik diutuih kapado surang sahabaik di Madinah nan maningga hinggo maraduikan cahayo matohari. 70.000 malaikaik itu diutuih hanyo dek inyo acok mambaco surah iko. Dek karano banyaknyo malaikaik nan diutuih, Anas bin Malik nan wakatu itu basamo Nabi Muhammad di Tabuk marasokan cahayo matohari raduik indak co biasonyo dimano kamudian malaikaik Jibril datang mambaritokan kajadian nan sadang tajadi di Madinah.

Kautamoan lain[suntiang | suntiang sumber]

Dalam riwayaik Ibnu Abbas disabuikan Nabi Muhammad katiko malakukan Isra' ka langit, mancaliak Arsy di ateh 360.000 sandi dimano jarak antar sandi 300.000 taun pajalanan. Pado tiok sandi ado padang Sahara sabanyak 12.000 jo laweh tiok ciek padang sahara itu adolah dari timur ka barat. Pado satiok padang Sahara itu juo ado 80.000 malaikat dimano satiok malaikat mambaco surah Al-Ikhlas dan salapeh mambaco itu mareka badoa bia pahalo mareka diagiah kapado urang nan mambaco al-Ikhlas, laki-laki maupun padusi.

Salain itu Nabi Muhammad juo pernah bakato bahaso Qul Huwallahu Ahad (ayat 1) tatulih pado sayok Jibril, Allahus Shamad (ayat 2) pado sayok Mikail, Lam Yalid Walam Yuulad (ayat 3) pado sayok Izrail, jo Walam Yaqullahu Khufuwan Ahad (ayat 4) pado sayok Israfil. Dan nan mambaco al-Ikhlas mandapek pahalo mambaco Taurat, Injil, Zabur, jo Al-Qur'an. Lalu bakaikkan jo sahabaik, Nabi pernah bakato bahaso Qul Huwallahu Ahad (ayat 1) tatulih pado dahi Abu Bakar, Allahus Shamad (ayat 2) pado dahi Umar, Lam Yalid Walam Yuulad (ayat 3) pado dahi Utsman, jo Walam Yaqullahu Khufuwan Ahad (ayat 4) pado dahi Ali.[7]

Sadangkan hadits lain manyabuikkan bahaso katiko urang mambaco al-Ikhlas katiko sakik hinggo inyo maningga, inyo indak mambusuak dalam pusaro dan ka dibaok malaikat jo sayoknyo malintasi Siratul Mustaqim manuju sarugo.[8]


Rujuakan[suntiang | suntiang sumber]

  1. Thabathaba'i, Allamah MH. 1987. Mengungkap Rahasia Al-Qur'an. Bandung: Mizan
  2. a b c d e f g h i "Nama-nama lain dari Surah Al-Ikhlas", Hidayah, Februari 2009
  3. Musnad Ahmad, Ibnu Abi Harim, Ibnu Jarir, Tirmidhi, Bukhari dalam At-Tarikh, Ibnu al-Mundhir, Hakim, Baihaqi
  4. Ibnu Abi Hatim, Ibnu Adi, Baihaqi dalam Al-Asma was-Sifat
  5. The Noble Qur'an. Madudi's Introduction of Al-Ikhlas.
  6. Al-Qur'an Digital. Ver.2.1. Surah Al-Ikhlas:1
  7. Kitab Hayatun Quluubi
  8. Kitab Tadzikaratul Qurthuby

Pautan lua[suntiang | suntiang sumber]


Surah Sabalunnyo:
Surah Al-Lahab
Al-Qur'an Surah Barikuiknyo:
Surah Al-Falaq
Surah 112