Lompat ke isi

Urang Antankarana

Wikipedia Minangkabau - Lubuak aka tapian ilimu
Antankarana
Potret saurang Antankarana
Total populasi
labiah dari 50,000
Kawasan jo populasi nan signifikan
 Madagaskar
Bahaso
Malagasy
Kalompok etnis takaik
Kalompok Malagasy, urang Austronesian

Antankarana (atau Antakarana) adolah kalompok etnis Madagaskar nan mandiami ujuang utara Madagaskar di sakitar Antsiranana. Arti dari namo Antankarana adolah "urang-urang dari Tsingy", Tsingy marupoan tampek nan banyak tadapek formasi batua kapuanyo. Tsingy Antankarana dapek dicaliak di Cagar Ankarana. Tadapek labiah dari 50.000 Antankarana di Madagaskar pado taun 2013.[1]

Antankarana mamisahan diri dari Sakalava, kalompok etnis di Madagaskar pado awal abaik ka-16 dek karano adonyo patikaian. Salamo pariode konflik jo etnis Sakalava jo Karajaan Imernia di abaik ka-19, masyarakaik Antankarana mancari palinduangan di Tsingy, gua-gua batua kapua Cagar Ankarana. Dari sinan lah arati namo Antankarano ko barasa. Antankarana adolah ciek dari sakian banyak etnis nan manghormati saurang rajo tunggal sarato leluhurnyo liwaik upacara sakral baabaik-abaik nan lalu.[1]

Identitas[suntiang | suntiang sumber]

Antankarana dapek dicaliak dalam duo sisi. Patamo lokatif, sabagai panggilan ka urang-urang nan tingga di daerah nan samo. Kaduo, marujuak ka sabuah suku atau etnis usali daerah Ankarana jo bahaso sarato tradisinyo surang. Urang tu tingga di bagian paling utara Pulau Madagaskar nan mangaku sabagai akturunan urang Malagasi dari Arab. Etnis tu marupoan bagian dari kalompok etnis Sakalava pulo.[2] Sacaro historis, wilayahnyo tabantang dari ujuang utara pulau di Antsiranana inggo ka pantai barat, tamasuak Pulau Nosy Mitsio. Wilayahnyo di timur sampai Sungai Bemarivo jo malueh ka Desa Tetezambato.[3]

Sijarah[suntiang | suntiang sumber]

Peta panyebaran etnis di Madagaskar

Antankarana pado mulonyo marupoan cabang dari garih Karajaan Sakalava nan disabuik jo Zafin'i'fotsy (anak-anak perak).[4] Antankarana bapisah jo Sakalava pado abaik ka-16 dek akrano konflik jo Zafin'i'mena (anak-anak ameh) nan barujuang diangkeknyo rajo dari Zafin'i'mena. Dek karano itu, Zafin'i'fotsy maninggaan Sakalava di pantai barat untuak manetap di bagian utara. Rajo Antankarana patamo, Kozobe (1614-1639) mangklaim sabagian gadang pulau utaro tu punnyo nyo, sasudah tu baliau mambaginyo manjadi limo provinsi nan masiang-msiang diparintah dek anak laki-lakinyo.[5]

Dek kaadaan nan mode tu, pangeran dari Zafin'i'mena, Andriamandisoarivo mamimpin masa untuak maambiak aliah kakuasaan di provinsi tu sarato mampalueh bateh-bateh kakuasaan inggo manjadi Karajaan Sakalava Iboina pado akhia abaik ka-17. Banyak bangsawan Zafin'i'fotsy tabunuah jo manyarah ka pasukan Sakalava, tapi Andriamanpangy, katurunan Kozobe manantangnyo. Anak laki-laki Andriamanpangy, Andriantsirotso (1692-1710) mandirian karajaan Antankarana jo mamimpin Zafin'i'fotsy labiah jauah ka utara ka daerah nan kini dinamoi Cagar Ankarana sarato manyatuan kadaulatan wilayah utara. Andriantsirotso ditarimo sabagai rajo nan elok dek rakyatnyo jo etnis nan alah tingga sabalunnyo di wilayah utara, sarato basatu manjadi Antankarana.[5]

Konflik jo Karajaan Sakalava[suntiang | suntiang sumber]

Sakalava baparang jo Karajaan Antankarana nan baru lahia untuak maambiak baliak wilayah Antankarana tu, tapi rakyat Antankarana manyambunyian diri di gua-gua batu kapua Akkarana. Indak lamo sudah tu, retnis Antankarana mangungsi ka Maroantsetra, sabuah kota nan diparintah dek Raholo. Salanjuiknyo Andriantsirotso barhasil mausia Sakalava dari wilayah Antankarana sasudah tigo taun barikuiknyo dek dukuangan tantaro Raholo. Samanjak kamanangannyo tu, baliau mandirian pondasi untuak karajaan jo bakarajo samo jo militer antar klan, mambangun administrasi, mangambangan paraturan ekonomi, jo mangenalan adaik istiadaik nan mampakuek tatanan sosial hierarkis. Dari pendiriannyo, Karajaan Antankaranan dipimpin dek katurunan dari Andriantsirotso nan indak putuih-putiuh. Baliau digantian dek Lamboeny (1710-1790), Boanahajy (1802-1809) jo Tsialana I (1809-1822).[5]

Konflik jo Karajaan Merina[suntiang | suntiang sumber]

Gua-gua batu kapua Ankarana di Madagaskar

Sairiang bakambangnyo Karajaan Antankarana, Kerajaan Merina bakambang pasek pulo salamo dekade patamo abaik ka-19. Karajaan Merina maluncuan kampanye militer untuak maambiak aliah kapacayoan masyarakaik Antankarana. Katiko Merina mancapai wilayah Antankarana, didirian pos-pos di sapanjang rute pardagangan utamo, maambiak aliah kontrol ekonomi di wilayah tu sarato mamarintahan administrator karajaan untuak maambiak aliah wilayah tu. Tsialana I pun dipaso untuak manjadi pangikuik kadaulatan Merina. Dari taun 1835 inggo 1837, anak laki-laki Tsialana I, Rajo Tsimiaro I (1822-1882) barulang kali mausia Merina dari wilayahnyo tapi inddak barhasil. Karajaan Merina mambuek urang-urang Antankarana maninggaan wilayahnyo untuak tingga di babatuan Ankarana pado taun 1838. Salamo maso tu, rajo dikhianati dek ciek dari pasukannyo nan bakarajo samo jo Merina.[6]

Pado taun 1838-1839, rajo Sakalava manandotnagani pajanjian karajo samo jo Rajo Zanzibar, Seyyid Said untuak maagiah kuaso ka Said mangalola Karajaan Sakalava jo Antankarana. Pjanjian tu lupuik dari paretongan Tsimiaro nan katiko itu sadang barado di pangasiangan Nosy Mitsio. Baliau salnajuiknyo pai ka Ile Bourbon untuak manandotangani pajanjian jo Parancih pado 5 April 1841 nan manjamin palinduangan Parancih untuak Antankarana jo imbalan hak untuak pulau-pulau di Nosy Mitsio, Nosy Faly, Nosy Be, sarato Nosy Komba. Malalui parantaro Parancih, Merina barhasil diusia, Rajo Tsimiaro mambangun baliak ibukota di Ambatoharaña. Labiah dari 40 taun lamonyo, barulah sadolah Antankarana barubah manjadi kaadaan samulonyo.[6] Sasudah kamatiannyo, dimakaman di gua Ankarana tampek baliau mangungsi jo rakyatnyo sasuai pamintaan baliau. Bangsawan lain umumnyo dimakaman di pamakaman Islam dakek Ambatoharaña.[3]

Pado taun 1862, Parancih mangakui kadaulatan Malagasy jo mampatahanan hak nyo di Antankarana jo Sakalava nan alah dibangun. Tsimiaro digantian dek anak laki-lakinyo, Tsialana II, (1883–1924) nan lahia di Nosy Mitsio pado taun 1843. Tsialana II aktif bakarajo samo jo Parancih salamo ekspedisinyo nan patamo malawan Merina (1883-1885) jo ekspedisi salnjuiknyo pado taun 1895 nan mambuek ancuanyo monarki Merina dek Parancih. Tsialana II digantian dek Lamboeny II (1925–1938), Tsialana III (1948–1959) dan Tsimiharo II (1959–1982).[7]

Sasudah Madagaskar mandapek kamardekaan dari Parancih pado taun 1960, pangalolaan pamarintahannyo indak mangganggu pamarintahan Tsimiharo II atau panggantinyo Tsimiaro III (1983– kini). Namun mulai barubah sajak pamilihan Albert Zafy (1991-96), saurang bangsawan Antankarana dari desa Ambilobe. Zafy barusaho mangurangi kakuasaan Rajo Tsimiaro III jo madeklarasian parang tahadok presiden baru.[5] Tsimiaro III kamungkinan digulingan pado taun 2004 sasudah tuduhan korupsinyo sarato digantian dek Lamboeny III.[8] Namun salanjuiknyo Tsimiaro III jo Lamboeny III bakonflik nan dimanangan dek Tsimiaro III nan mampatahanan posisinyo sebagai Rajo Antakarana sacaro de facto. Baliau acok mamimpin upacara karajaan tradisional Antakarana inggo kini ko sarato mawakili kerajaan Antakarana di Madagaskar jo di lua nagari.[9]

Budayo jo Kapacayoan[suntiang | suntiang sumber]

Budayo Antankarana mirip jo budayo Sakalava. Agamo tradisionalnyo adalah tromba (pamujaan roh leluhur) jo kapacayoan tahadok roh alam. Sacaro budayo, Antankarana punyo banyak kasamoan jo etnis Sakalava. Etnis ko samo-samo picayo ka roh leluhur jo roh alam, mamatuhi tabu-tabu leluhur, tamasuak malindungi satwa lia jo hutan. Ekonomi Antankarana didominasi parikanan jo paternakan, walaupun baru-baru ko mulai mangadopsi partanian. Kini banyak dari etnis Antankarana nan bakarajo di administrasi sipil, pangajaran, pardagangan, jo bidang-bidang lainnyo. Mayoritas urang Antankarana manganut agama Islam. Islam nan dipraktikkan dek Antankarana sangaik sinkretis jo mamaduan pamujaan leluhur tradisional sarato adaik istiadaik satampek inggo kapacayoan jo hari-hari gadang sarato elemen budayo nan ditiru dari budayo Muslim Arab.[1]

Urang Antankarana banyak nan mangaku baagamo, nan tabanyak mangaku sabagai Muslim. Sakali satahun di Kampuang Ambatoharaña, Urang Muslim dari saluruah utaro dan barat Madagaskar bakumpua untuak baziarah kubua kapado rajo-rajo Muslim nan dikubua di sinan.[10] Islam nan ado di Antankarana alah bacampua jo kapicayoan adaik dan budayo satampek sarato manjalankan adaik-adaik nan dibaok dari budayo Muslim Arab. Jumalah Urang Antankarana nan manjalankan Islam sabana-bananyo adolah saketek.[11]

Larangan[suntiang | suntiang sumber]

Caga Alam Ankarana.

Babarapo larangan (fady) manjago wilayah-wilayah nan dimasuakkan sabagai wilayah nan talinduang, tamasuak Wilayah Babatuan Ankarana.[12] Panabangan hutan bakau untuak magambiak kayu atau mambaka samak adolah dilarang, larangan iko balaku pulo wakatu mamakai pukek jo lubang nan labiah kaciak daripado 15 milimeter untuak mancagah tatangkoknyo ikan nan alun dewasa.[13] Hewan tatantu nan dijago larangan (fady), dilarang untuak diburu bantuak hiu, pari, jo buayo.[14] Banyak juo fady nan ado untuak mangatua hubungan antaro kalamin. Bantuaknyo, padusi dilarang untuak mancuci baju saudaro laki-lakinyo.[15] Kalompok konservatif manganuik kapado larangan (fady) nan malarang cucuak, operasi atau ubek moderen karano takaik jo musuah lamonyo, Urang Merina, nan patamo kali banyak manggunokan barang-barang iko; baralek tromba dan ubek-ubek herbal tradisional labiah acok dipakai untuak panyambuahan.[16] Larangan iko tabanyak dipakai di wilayah pusek Urang Antankarana sakita Kampuang Ambatoharaña dan alah jarang dipakai di kampuang nan lain.[17]

Baralek kubua[suntiang | suntiang sumber]

Baralek kubua pado Urang Antankarana adolah baralek nan pantiang bagi Urang Antankarana.[18]

Musik dan tari[suntiang | suntiang sumber]

Wakatu ado baralek tradisional, tarian adaik banamo rabiky acok ditarikan.[19]

Bahaso[suntiang | suntiang sumber]

Urang Antankarana babahaso Malagasi, nan tamasuak ka dalam Kalompok Bahaso Barito nan acok ditutuakan di Kalimantan nan marupokan anak dari Rumpun Bahaso Malayo-Polinesia. [20]

Rujuakan[suntiang | suntiang sumber]

 1. a b c Walsh, Andrew. "What Makes (the) Antankarana, Antankarana? Reckoning Group Identity in Northern Madagascar". Journal of Anthropology. 
 2. Group, The Diagram (2013-11-26) (dalam bahaso en). Encyclopedia of African Peoples. Routledge. ISBN 978-1-135-96341-5. https://books.google.co.id/books?id=xJQuAgAAQBAJ&printsec=frontcover&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false. 
 3. a b Middleton, Karen (1999-01-01) (dalam bahaso en). Ancestors, Power, and History in Madagascar. BRILL. ISBN 978-90-04-11289-6. https://books.google.co.id/books?id=My4B9q9FTiYC&printsec=frontcover&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false. 
 4. Sharp, Lesley A. (1994-01-06) (dalam bahaso en). The Possessed and the Dispossessed: Spirits, Identity, and Power in a Madagascar Migrant Town. University of California Press. ISBN 978-0-520-91845-0. https://books.google.co.id/books?id=EOMPB1JYiosC&printsec=frontcover&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false. 
 5. a b c d Giguère, Hélène; CELAT (Organization) (2006) (dalam bahaso fr). Des morts, des vivants et des choses: ethnographie d'un village de pêcheurs au nord de Madagascar. Presses Université Laval. ISBN 978-2-7637-8324-6. https://books.google.co.id/books?id=8yVLfa4VEH0C&printsec=frontcover&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false. 
 6. a b Campbell, Gwyn (2012-04-03) (dalam bahaso en). David Griffiths and the Missionary "History of Madagascar". BRILL. ISBN 978-90-04-20980-0. https://books.google.co.id/books?id=7pDNL4apVpgC&printsec=frontcover&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false. 
 7. Africa, Unesco International Scientific Committee for the Drafting of a General History of (1990-06-25) (dalam bahaso en). UNESCO General History of Africa, Vol. VII, Abridged Edition: Africa Under Colonial Domination 1880-1935. University of California Press. ISBN 978-0-520-06702-8. https://books.google.co.id/books?id=so4NWuZ7av0C&printsec=frontcover&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false. 
 8. "Madagascar : les princes aussi connaissent la crise – Jeune Afrique". JeuneAfrique.com (dalam bahasa Prancis). 2009-11-30. Diakses tanggal 2020-03-24. 
 9. "Premier congrès des chefs traditionnels d'Afrique". Madagascar-Tribune.com (dalam bahasa Prancis). 2020-03-24. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-05-13. Diakses tanggal 2020-03-24. 
 10. Walsh 1998, hlm. 34.
 11. Middleton 1999, hlm. 148.
 12. Giguère 2006, hlm. 23.
 13. Giguère 2006, hlm. 85.
 14. Giguère 2006, hlm. 83.
 15. Bradt & Austin 2007, hlm. 23.
 16. Giguère 2006, hlm. 84.
 17. Middleton 1999, hlm. 156.
 18. Bradt & Austin 2007, hlm. 16–17.
 19. Sharp 1993, hlm. 78.
 20. Ferrand 1902, hlm. 12.

Bibliogarafi[suntiang | suntiang sumber]