Al-Moenir (majalah)

Wikipedia Minangkabau - Lubuak aka tapian ilimu
(Dialiahkan dari Al-Munir (majalah))
Majalah Al-Munir (Arab Melayu)

Al-Moenir marupoan majalah Islam nan mulonyo tabik di Minangkabau. Majalah ko ditabikan dek Syekh H. Abdullah Ahmad pado taun 1911 (1329 H) sarato ditolong pulo dek Syekh Abdul Karim Amrullah jo Syekh H. Muhd. Thaib Umar. Al-Munir dikaluaan dek Jami'ah Adabiah di Padang satiok hari-hari di bulan Arab jo pertengahan. Sacaro umum majalah ko barisi palajaran, pangatahuan, jo perkhabaran. Juz patamo ditabikan pado tanggal 1 April 1911 M (1 Rabi'ul-akhir 1329 H).[1]

Sijarah[suntiang | suntiang sumber]

Pado tahun 1906, muncua majalah Al-Imam di Singapura di bawah asuahan Tahir Jalaluddin Al-Azhari. Majalah ko dalam sajarahnyo mampunyoi kaitan nan arek jo Al-Urwatul Wusqa, majalah nan ditabikkan dek Jamal-al-Din Afghani jo Muhammad Abduh di Paris, Parancih.[2] Majalah iko baredar di Samananjuang Malaya jo Pulau Sumatra. Ciek dari daerah nan mandapekkan pangaruah paliang kuek dari panabitan Al-Imam adolah Minangkabau.[3]

Sasudah panabitan Al-Imam tahanti pado tahun 1909, wakia dari Minangkabau Abdullah Ahmad sacapeknyo basobok jo pimpinan majalah Al-Imam di Singapura. Dalam kunjungannyo, Abdullah Ahmad manyampaikan mukasuik untuak manabikkan majalah jo visi jo misi dakwah nan samo.[4] Pulang dari kunjuangan ka Singapura, Abdullah Ahmad jo dukuangan para padagang lokal mulai marintis panabitan Al-Munir di Padang.[5]

Pakumpulan ulama pandiri Al-Munir tagabuang dalam Sjarikat Ilmu, nan sakaligus manjadi badan panabitan jo pangalola Al-Munir.[6] Anggotanyo tadiri dari para ulama dari kalompok pambaru di Minangkabau atau acok disabuik jo Kaum Mudo. Abdullah Ahmad indak manjadi panguruih harian. Pimpinan harian majalah adolah Marah Muhammad. Dalam jajaran dewan redaksi, nan diketuai dek Sutan Djamaluddin Abubakar, tacatat sajumlah namo di antaronyo Abdul Karim Amrullah (ayah Hamka), Muhammad Thaib Umar, jo Sutan Muhammad Salim (ayah Agus Salim).[7] Panulih-panulih lain nan indak masuak dalam struktur kapangurusan di antaronyo Ibrahim Musa Parabek, Abbas Abdullah, Zainuddin Labay El Yunusy, jo Muhammad Jamil Jambek.

Isi[suntiang | suntiang sumber]

Al-Munir barisi tantang kabaikan agama Islam jo kalapangannyo manuruik Al-Qur'an jo Hadits, ilimu sejati atau ilimu yang basambuang-sambuang di tiok juz tantang kaimanan, jo sajumlah karangan nan barisi palajaran jo pangatahuan barupo ilmu falak. Salain itu, Al-Munir barisi soal jo jawaban tantang masalah agama, perkhabaran tantang kajadian dalam nagari jo lua nagari nan tarutamo di negara Islam, sarato adab jo akhlak nan basambuang-sambuang di tiok juz.

Pimpinan[suntiang | suntiang sumber]

Pamimpin jo pambantu Al-Munir tadiri dari duo ulama jo duo urang intelek. Pimpinannyo yaitu H. Abdul Karim Amrullah Danau jo Mohd. Dahlan St. Lembak Tuah. Kaduo ulama tu manjadi guru kapalo pulo di sakolah kelas I di Padang. Duo intelek nan manolong di majalah Al-Munir ko yaitu H. Mohd. Thaib Umar Batusangkar jo St. Muhd Salim nan marupoan jaksa pensiun Kota Gadang pulo. Nan manjawek soal-soal agama di Al-Munir yaitu Syekh Ibrahim Musa Parabek jo Syekh M. Jamil Parabek untuak ilimu Falak sarupo mambuek Imsakiah Al-Munir.

Syair[suntiang | suntiang sumber]

Syair nan dikarang dek Syekh H. Muhd. Thaib Umar babunyi :

Dengan Bismillah bergerak pena.

Memuji Allah Tuhan Maulana.

Bermacam-macam makhluk Rabbana.

Ada yang mulia ada yang hina.

Syair tu mancaritoan sabab muasabab makhluk manusia nan mulia jo nan hino. Manuruik syair tu makhluk manusia nan mulia sarupo bangsa Barat jo yang hino sarupo bangsa Timur nan manjajah bangsa Barat. Urang Barat mampalajari ilimu dunia nan pantiang untuak kaparluan dunia, sahinggo urang tu maju.

Pangalolaan[suntiang | suntiang sumber]

Pado taun 1914 M, Syekh Abdullah Ahmad mandirian Syarikat Ilimu nan dulunyo basaham Rp2,50. Bayaran nan ado disitu ditujuan untuak manabikan buku-buku agama Islam dalam baso Malayu, Almanak jo Imsakiah Ramadhan. Namun di kudian hari, Syarikat Ilimu nan didirian tu tabaka sahinggo buku-buku jo kitab agama nan nio ditabikan tu alun berhasil dicapai.

Panarimoan[suntiang | suntiang sumber]

Surat kiriman Sultan Mempawah Muhammad Thaufiq Accamuddin dalam rubrik tanya jawab Al-Munir, cermin luasnya jangkauan Al-Munir

Oplah Al-Munir kiro-kiro 2.000 eksemplar. Daerah jangkauannyo maliputi Sumatra, Samananjuang Malaya, Jawa, Kalimantan, jo Sulawesi. Di antaro pambaco setia, tamasuak Ahmad Dahlan, nan ka mandirian Muhammadiyah. Ahmad Dahlan bahkan mintak izin manyalin tulisan-tulisan Haji Rasul di Al-Munir ka dalam bahasa Jawa untuak disebarkan kapado murid-muridnyo.[8]

Kahadiran Al-Munir disusua banyak majalah nan babasis Islam di babagai daerah Minangkabau. Adabiyah School di Padang manabikkan majalah Al-Akhbar. Jaringan Sumatra Thawalib di babagai daerah manabikan majalah nan diedarkan tabateh, seperti Al-Bayan di Parabek, Al-Basyir di Sungayang, Al-Ittiqan di Maninjau, jo Al-Imam di Padang Japang.[9] Baitu pulo kalangan ulama konservatif, nan balakangan dijuluki Kaum Tuo, manabikan majalah tandingan, takah Suluh Malayu di bawah pimpinan Syekh Khatib Ali, jo Al-Mizan di bawah pimpinan Haji Abdul Majid jo Hasan Basri.[10]

Pado tahun 1916, Abdullah Ahmad bakarajo samo jo Ketua Sarekat Islam Tjokroaminoto untuak mandirikan majalah Al-Islam di Surabaya.[6] Majalah iko manandoi dimulainyo panarimoan kaum Muslim Nusantara tahadok panggunoan huruf Latin, salain tatap manggunokan huruf Jawi.[11][12]

Baranti tabik[suntiang | suntiang sumber]

Al-Munir baranti tabik pado tahun 1915.[13] Pado edisi tarakhia pado tanggal 5 Rabiulawal 1333 ditampilkan karangan papisahan jo judul "Khatama". Dalam karangan itu dinyatokan bahsonyo "Al-Munir indak dapek dilanjuikkan lai. Namun, kapado pambaco jo masarakaik Islam dianjuakan agar taruih manambah ilmunyo jo rajin mambaco."[10] Tahantinyo panabitan majalah iko diduga akibaik kakurangan dana. Pado edisi-edisi tarakhia, berkali-kali dimuek pangumuman kapado agen-agen jo langganan untuak mangirimkan pitih langganannyo. Di sisi lain, para ulama nan mangalola majalah iko samo sakali indak mampunyoi latar balakang sabagai padagang. Panabitan pado waktu itu diadokan hanyo untuak tujuan dakwah, tanpa ado kamampuan bisnis jo profesionalitas.[14]

Tigo tahun sasudah barakhianyoa Al-Munir, Sumatra Thawalib (usulan Abdul Karim Amrullah) manabikan majalah jo namo Al-Munir Al-Manar di Padang Panjang pado 1918.[15] Majalah iko dipimpin dek cendekiawan Muslim Zainuddin Labay El Yunusi, nan marupokan kakak dari Rahmah El Yunusiyyah. Namun, majalah iko hanyo batahan salama anam tahun. Penerbitan Al-Munir Al-Manar tahanti sasudah kamatian Zainuddin Labay El Yunusi pada 1924.[16] Al-Munir Al-Manar acok disabuik sabagai kalanjutan majalah Al-Munir.[17] Sama jo Al-Munir, majalah iko tabik duo kali sabulan, pada awal jo patangahan bulan.

Rujuakan[suntiang | suntiang sumber]

 1. Yunus, Mahmud 1996.
 2. Luthfi Assyaukanie 2009, hlm. 38.
 3. Burhanuddin Daya 1990, hlm. 117.
 4. Hamka 1962, hlm. 99-100.
 5. Yudi Latif 2005, hlm. 181.
 6. a b Abuddin Nata 2005, hlm. 15.
 7. Hamka 1962, hlm. 99.
 8. https://historia.id/politik/articles/kisah-persahabatan-haji-rasul-dengan-kyai-ahmad-dahlan-vZ5VB
 9. Junus 1980, hlm. 82.
 10. a b Rusydi Hamka 1986, hlm. 72.
 11. Laffan 2003, hlm. 178.
 12. Yudi Latif 2005, hlm. 182.
 13. Burhanuddin Daya 1990, hlm. 119.
 14. Ensiklopedia Islam 2002.
 15. Gusti Asnan 200, hlm. 167.
 16. Mochtar Effendy 2001, hlm. 411.
 17. Yusuf Abdullah Puar 1989, hlm. 83.

Daptar Pustaka[suntiang | suntiang sumber]

 • Yunus, Mahmud (1996). Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia. Jakarta: PT. Hidakarya Agung. pp. 79-83. 
 • Burhanuddin Daya (1990). Gerakan Pembaharuan Pemikiran Islam. Jakarta: Tiara Wacana. pp. 117. 
 • Luthfi Assyaukanie (2009). Islam and the Secular State in Indonesia. Institute of Southeast Asian Studies. pp. 38. ISBN 981-230-889-X. 
 • Yudi Latief (2005). Inteligensia Muslim dan Kuasa. Mizan Pustaka. ISBN 979-433-400-6. 
 • Abuddin Nata (2005). Tokoh-tokoh Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia. Raja Grafindo Persada. ISBN 979-3654-58-9. 
 • Hamka (1962). Ayahku. Jakarta: Uminda. pp. 99. 
 • Rusydi Hamka (1986). Etos Iman, Ilmu, dan Amal dalam Gerakan Islam. Pustaka Panjimas. pp. 72. 
 • Mochtar Effendy (2001). Ensiklopedi Agama dan Filsafat. pp. 411. ISBN 979-587-151-X. 
 • Gusti Asnan (2003). Kamus Sejarah Minangkabau. Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau. pp. 167. ISBN 979-97407-0-3. 
 • Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam (2002). Ensiklopedia Islam, Jilid 4. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve: Departemen Agama Indonesia. ISBN 979-8276-65-5. 
 • Yusuf Abdullah Puar (1989). Perjuangan dan Pengabdian Muhammadiyah. Pustaka Antara. ISBN 979-8013-00-X.