Gurut Uma

Wikipedia Minangkabau - Lubuak aka tapian ilimu
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Gurut uma atau disabuik juo sabagai punen gurut uma adolah upacara adat dalam Suku Mentawai nan dilakukan untuak marayokan panyalasaian pambuatan sabuah uma, yaitu rumah tradisional suku Mentawai nan dihuni dek ciek kalompok suku. Upacara ko disalanggaroan dek kalompok suku pamilik uma baru atau disabuik sikebbukat uma sarato dipimpin dek saurang sikerei. Prosesinyo diwarnai ritual-ritual nan dianggap sakral manggunokan daun-daun nan manuruik kapicayoan Arat Sabulungan bisa manjadi parantaro hubuangan manusia jo tuhan. Saluruah anggota suku talibait dalam masa parsiapan hinggo palaksanaan gurut uma, yang palaksanaannyo mambutuahkan waktu ciek hinggo dua bulan.

Tujuan[suntiang | suntiang sumber]

Suku Mentawai mayakini kasado benda jo makhluk hiduik mampunyoi roh sahinggo layak untuak dihormati. Rangkaian ritual dalam gurut uma marupokan bantuak panghormatan manusia pado alam sakitarnyo yang manjadi sumber pamanuahan kabutuahan hiduik masyarakaik satampek, khususnyo dalam pambuatan uma nan bahan-bahanyo didapek dari hutan. Upacara ko dipimpin dek saurang sikerei, yaitu dukun tradisional Mentawai. Sikerei mayakini kalau roh-roh leluhur jo roh panguaso alam mampunyoi peran tahadok kasalamatan pamilik uma nan ka ditampati.

Dalam kahidupan suku Mentawai, kabaradoan uma indak sakadar tampek hunian, malainkan mampunyoi fungsi sabagai wadah tajadinyo interaksi sosial. Di uma, dilakukan babagai kagiatan kebersamaan sarupo gotong royong. Sasudahh uma salasai, anggota suku pamilik uma atau disabuik sikebbukat uma ka mamparsiapkan parayoan atau paresmian nan disabuik gurut uma. Jo upacara gurut uma, penghuni uma diharokan maraso nyaman untuak tingga di uma.

Parsiapan[suntiang | suntiang sumber]

Sabalum mamulai upacara gurut uma, kapalo suku pamilik uma baru atau disabuik sikebbukat uma talabiah dulu mamasuki uma sambia malafalkan mantra-mantra. Mantra-mantra tasabuik manyatokan kalau pamilik rumah ka sugira manampati rumah baru. Hal ko, manuruik kayakinan satampek, sabagai bantuak parmintaan izin kapado roh-roh nan ado di sakaliliang uma "Supayo apopun nan ka dilakukan salanjuiknyo indak mangganggu satu samo lain".

Sasudah peambacoan mantra, anggota suku mamasukan kasado parlengkapan jo paralatan rumah tanggo (misalnyo peralatan lalok jo paralatan dapua) sarato peralatan budaya milik (sarupo gajeumak ngong jo parhiasan maniak-maniak) sikebbukat uma ka dalam rumah baru. Salanjuiknyo, sikebbukat uma sarato istri jo anak-anaknyo mamasuki uma. Mereka talabiah dahulu bakumpua di ruangan nan disabuik puiligat. Mereka dimandian jo aia yang diambilak dari mato air yang dianggap sakral.

Mamasuki Rumah[suntiang | suntiang sumber]

Tahapan berikuiknyo, yaitu mamasuki ruangan di bagian dalam uma yang disabuik puiringan. Partamo, sikebbukat uma batindak mambukak pintu uma. Salah saurang pamimpin suku nan disabuik sikautet lulak talabiah dahulu masuak dan maminta izin kapado roh-roh.

Sasudah salasai, kasado anggota suku dapek masuak ka dalam uma. Sikebbukat uma kamudian mamandikan atau mamarcikan aia ka tubuah saluruah anggota suku nan bakumpua sambia bakato: siagai pangisei rauk mai tatoga ku bara paruruk kai senek mugauk-gauk nganga mai sasarainangku simaleppet tubu kair. Kalimat ko batujuan supayo suaro gaduh yang ditimbuakan dari kumpulan anggota suku ko indak mandatangan masalah sarupo panyakik jo lain-lain.

Makan Basamo[suntiang | suntiang sumber]

Pada tahap ko, disajian hidangan untuak makan basamo atau disabuik punen. Hidangan barupo babi sikabaugat (babi berukuran ketek) jo babarapo ikua ayam. Pekerjaan mamotong jo mamasak dikarajokan dek kaum laki-laki dewasa, sadangkan kaum padusi atau ibu-ibu mangolah sarato mamasak sagu, pisang, jo kaladi. Sasudah makanan tahidang, saluruah anggota suku makan basamo di dalam uma.

Sasudah makan basamo usai prosesi barikuiknyo, pambuatan ramuan daun-daunan khusus bagi anggota suku nan disabuik rauk sipauma. Rauk dilatakkan di dalam bambu mudo jo ukuran nan indak talalu gadang dan indak talalu ketek (sadang) yang disabuik rauk kasinem. Dalam ramuan daun-daunan, dicampua saketek serpihan bahan-bahan pambuatan uma sarupo dari tiang atok jo lain-lain sarato aia yang diambiak dari mato aia yang dianggap sakral. Isi ramuan dalam batuang yang alah dicampu ka disiraman de sikebbukat uma ka tubuah saluruah anggota suku sabalum mereka baliak ka rumah masiang-masiang. Barsamaan jo itu, sikebbukat uma ka malafalkan mantra-mantra.[1][2]

Upacara inti[suntiang | suntiang sumber]

Berkas:Sikerei mangobati warga yang sakit.jpg
Sikerei memimpin upacara inti gurut uma dengan perlengkapan pakaian lengkap

Sasudah sarangkaian parsiapan dilakukan, sikebbukat uma akan mamintak saurang sikerei untuak mamulai upacara inti. Upacara inti biasonya dilakuan pado malam hari. Jikok di suku yang maadokan upacara gurut uma indak ado sikerei, harus maundang sikerei dari suku atau uma lain. Sasudah kasado anggota suku berado di uma, Sikerei mamimpin upacara manuruik kapicayoan Arat Sabulungan, partamo-tamo dengan manyabuik namo-namo kasado daerah tampek basemayamnyo roh-roh para leluhur. Dalam mantra-mantra sikerei, disampaikan makasuik jo tujuan upacara yang sadang dilakukan sarato maundang roh para leluhur untuak ikuik sarato dalam punen gurut uma. Salain itu, Sikerei lewat mantra maminta izin kapado panguaso hutan, bukik, lauik jo sungai supayo kasado bahan pambuatan uma indak manimbuakan masalah atau musibah.[3][2]

Kabisuak harinyo, sikerei malakuan ritual pambarasiahan uma dari roh-roh aluih yang disabuik masijaineng uma sibeu, ritual pangusiran atau manjauhan roh-roh jaek atau disabuik bibibit sakatai, jo ritual mamohon rasaki jo umua panjang atau disabuik bibit simaheru.[4][5]

Sasudah ritual salasai, dilakukan kambali upacara di uma. Sikerei malafalkan mantra-mantra jo manyanyikan lagu diiringi alunan gandang dari tukang gandang. Sikerei maminta salah surang anggota suku manyarahan duo ikua gouk-gouk simaingo, yaitu ayam jantan yang bawarna merah. Gouk-gouk simaingo ka disarahan kapado salah surang anggota suku untuak dibantai. Gouk-gouk simaingo dipotong samo gadang dan dibagi rato kapado sado anggota suku. Sabalum upacara salasai, sikebbukat uma mangingekan supayo kasado kapalo kaluarga datang di uma jo mambaok subbet jo babarapo potong dagiang untuak acara panutupan yang disabuik irik. Indak buliah ado ciek kaluarga yang buliah makan sabalum irik salasai.[6]

Penutupan[suntiang | suntiang sumber]

Pabilo sikebbukat uma alah siap untuak malaksanakan irik, gong dibunyian tando irik ka dimulai. Subbet basamo dagiang yang dibaok dek masiang-masiang kapalo kaluarga indak dimakan di acara irik tapi dimakan pado waktu makan nan sudah ditantukan waktunyo dek kapalo suku.[4]

Sasudah ritual irik salasai, sikebbukat uma manyuruah anggota suku kambali ka rumah masiang-masiang. Selagi manunggu bunyi gong sabagai tando anggota suku alah buliah makan, anggota suku manyiapkan makanan untuak acara puncak atau panutupan uma yang dilakukan pado malam hari. Sasudah gong babunyi dan kasado anggota suku makan, dilakukan acara hiburan sarupo tari-tarian.[4]

Rujukan[suntiang | suntiang sumber]

Catatan kaki
Daftar pustaka
  • Pirja Pirus Satairarak (14 September 2015). "Gurut Uma". Puailiggoubat. Diakses tanggal 23 April 2019. 
  • Pirja Pirus Satairarak (15 September 2015). "Gurut Uma". Puailiggoubat. Diakses tanggal 23 April 2019. 
  • Tarida Hernawati, ed (2015). Upacara Adat Mentawai. Padang: Yayasan Citra Mandiri Mentawai. ISBN 978-979-98602-9-3.