Marawa

Wikipedia Minangkabau - Lubuak aka tapian ilimu
Marawa alam Minangkabau

Marawa atau disabuik juo Marawa Minangkabau iolah lambang identitas masyarakaik Minangkabau nan babantuak bendera. Marawa Minangkabau ko ado duo macam iyolah marawa basa adaik Minangkabau jo marawa basa alam Minangkabau. Pabedaan antaro kaduo marawa ko ado pado warnanyo. Marawa adaik mampunyoi ampek warna, sadangkan marawa alam mampunyoi tigo warna.

Marawa basa adaik Minangkabau[suntiang | suntiang sumber]

Hitam mampunyai makna nan malambangkan kuaik, kuaik dalam manghadapi sesuatu, baalam lue,balapang dado, sarato manuruik aka jo budi, bak kato pepatah mangatokan nan kuriak iyolah kundi, nan sirah iyolah sago, nan baiak iyolah budi nan indah iyolah baso.

Kuniang mampunyai makna nan malambangkan keagungan, punyo uu dan hukum, uu dan hukum ko tujuannyo supayo masyarakaik ndak malakakukan bakahandak hati dalam bersosial atau malakukan perbuatan, jo adonyo uu dan hokum ko supayo masyarakaik hiduik aman, damai dan tentram, jauah dari hal-hal nan buruak, urang nan malakukan perbuatan buruak akan di patimbangkan perbuatan jo uu dan hokum. Uu dan hokum di minangkabau barupo undang-undang nagari, undang-undang isi nagari, undang-undang luhak dan rantau, undang undang duo puluah.

Merah mampunyai makna nan melambangkan kabaranian, kabaranian manuruik ajaran dan falsafah alam minangkabau yaitunyo sasuai jo adaik basandi syarak, syarak basandi kitabullah, dan mampunyai raso jo pareso, saliang manghargai, tau jo kie kato sampai,alum takilek alah takalam, tau eriang jo gendiang, malompek ikan di dalam aia tau jantan batinonyo

Putiah mampunyai makna nan malambangkan kesucian, kesucian lahia jo batin manuruik kitabullah, kesucian nan indak di buek-buek indak di akal-akali, kesucian nan alah ado tasurek di dalam kitab, dan manuruk aluah jo patuik, tibo di mato indak di piciangkan, tibo di dado indak di busuangkan, mambagi samo lawe, mamilah samo gadang.

Tiangnyo malambangkan mambasuik dari langik. marawa kebesaran adaik ko di kambangkan katiko upacaro adaik kabasaran ninik mamak pamangku adat( urang nan ampek jini).

Marawa basa alam Minangkabau[suntiang | suntiang sumber]

Marawa kabasaran alam minangkabau ado tigo warna, tigo ko di ambiak dari alam minangkabau, minangkabau mampunyai luhak nan tigo iyolah luhak tanah data ( Tanah Datar), luhak Agam dan luhak limo pulu koto( Lima Puluh Kota ).di dalam kahadiran satiok luhak ko mampunyai ciri atau identitas surang nan saliang mareka partahankan dan sabagai alat mampasatukan dan mandorong sumangaik parlombaan dalam mamaliharo harga dirinyo sendiri.

Luhak limo puluah koto luhak nan bunsu nan mampunyai ciri nyo sendiri, yaitunyo buminyo sajuak, aianyo janiah, ikannyo jinak, warna marawa dari luhak limo puluah koto iyolah warna hitam, nan di sombolkan jo binatang sikambiang hitam maknanyo lah di jalehkan saroman nan di ateh.

Luhak agam, luhak nan tangah, luhak agam ko mampunyai ciri baupo buminyo angek, aianyo karuah, ikannyo lia, warna marawa luhak agam iyolah sirah nan mampunyai makna kabaranian nan di tandokan jo binatang harimau.

Luhak tanah data, luhak nan tuo di antarao duo nan di ate, luhak tanah tana mampunyai pulo ciri baupo, buminyo lembang, aianyo tawa, ikannyo banyak. Warna marawa dari luhak tanah data ko yaitunyo warna kuniang nan mampunyai makna keagungan, nan di tandokan jo binatang kuciang.

Mako sasungguahnyo dari keterangan nan di ate dapek kito ranuangkan bahwasannyo budayo minangkabau mampunyai makna nan dalam dari marawanyo sajo dapek kito ambiak palajaran, baupo aturan dan symbol-simbol mangatua sitem polah masyarakaik nan alim bijaksano, baitu bana alam minangkabau memberikan pengetahuan kapado kito dari marawa sajo banyak nan dapek kito ambiak nilainyo. Bahwasannyo kito di lahiakan  di permukaan bumiko manjadi khalifa, khalifa nan tau manimbang baiak dan mularaik, ndak manjadi urang nan salah dalam dari garih nan alah di tantukan kapado kito.

Marawa kebesaran alam minangkabau ko di kibarkan saaik acara yaitunyo baupo acara pernikahan, acara 17 agustus, khatam al-qur’an, dan hari-hari gadang lainnyo. Kito sabagai generasi salanjuiknyo jan sampai malupokan makna dan malupokan marawa ko sendiri, marawa di budayo minangkabau ko ado samanjak nenek moyang kito, apobilo kito malupokan samo kito malupokan urang nan mandahulukan kito.

Kapamimpinan di Minangkabau manuruik marawa[suntiang | suntiang sumber]

kepemimpinan di minangkabau biasonyo di sabuik tali tigo sapilin, tungku tigo sajarangan, yaitunyo ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai. tungku tigo sajarangan ko maksudnyo iyolah apobilo kito mamasak nasi harus mampunyoi tigo tungku supayo pariuk atau kuali nyo talatak jo kuaik saliang tahan manahan, apobilo tungku nyo rusak ciek pasti nasi tadi ndak dapek masak karano lataknyo teliang dan akan jatuah baserak. baitu la gambarannyo, apobilo rusak atau ndak ado dari salah ciek mako sasungguahnyo masyarakaik ndak akan tajalin sacaro utuah manuruik adaik dan syarak, bapo kok baitu karano tali tigo sapilin ko marupokan padoman, tali nan di ganggam arek, supayo hiduik di dalam masyarakaik ndak kakurangan ilmu pangatahuan.

Rujuakan[suntiang | suntiang sumber]